Istorijat

Zahvaljujući dve decenije neprekidnog razvoja i stručnosti postali smo kompanija koja je prepoznata kao pouzdan partner.

POČETAK
1992

Osnivanje

Tropic Trade je osnovan kao trgovačko preduzeće.

1995

Tropic ribarstvo

Osnivanje Tropic ribarstva, naše sestrinske kompanije, sa osnovnom delatnošću slatkovodne akvakulture.

1996

Distribucija

Distribucija žive slatkovodne ribe, cele ribe i smrznute ribe.

2004

Novi centar

Otvaranje distributivnog i preradnog centra u kome se pretežno proizvodi vakumirana riba.

2007

HACCP

Implementacija HACCP sistema za preradu i pakovanje sveže ribe.

2012

Platforma

Otvaranje platforme za slatkovodnu, morsku ribu, kao i sveže i smrznute morske plodove.

2013

IFS

Još jedan korak u visokokvalitetnoj usluzi postiže se uspešnom implementacijom IFS standarda.

2018

Poboljšanje pakovanja

Primenili smo tehnologiju sa modifikovanom atmosferom (MAP) i skin pakovanjem.

2020

Novi horizonti

Naša strategija je izvozno orijentisana i veoma smo motivisani u pronalaženju inostranih partnera za naš budući razvoj.

DANAS
TOP