Politika privatnosti

Uloga ove politike privatnosti je da korisnicima objasni kada i u kojim situacijama prikupljamo podatke o vama, kao i u koje svrhe se ovako prikupljeni podaci obrađuju i koriste. Upotreba podataka  uvek  je ograničena na namenu koja se korisnicima predočava prilikom njihovog unosa.

Svi podaci koje nam dostavite putem sajta ili drugih zvaničnih kanala komunikacije koriste se isključivo od strane kompanije Tropic Ribarstvo (u daljem tekstu kompanija) , pri čemu se ni u jednom trenutku svesno ne izlažu uticaju trećih strana. U slučaju neželjenih situacija uzrokovanih delovanjem na koje nema direktan uticaj, kompanija  ne može snositi odgovornost, pri čemu se obavezuje da ukoliko o tome poseduje saznanja, o nastaloj situaciji obavesti elektronskim putem one čije podatke poseduje u svojoj evidenciji.

NEWSLETTER OBRAZAC

Prijavom na newsletter vaša e-mail adresa ulazi u našu evidenciju. U upravljanju newsletter komunikacijom koristimo eksterni newsletter servis Mailchimp, pri čemu vaš e-mail biva unet u bazu adresa. Putem periodičnog newslettera informisaćemo vas o aktuelnim informacijama, ponudama, pogodnostima, akcijama i svim drugim informacijama za koje verujemo da mogu predstavljati informacije od značaja za vas.

Zvanična internet adresa kompanije je www.tropic.rs

Upotrebom zvanične internet stranice kompanije, smatra se da ste saglasni sa njenom politikom privatnosti.

KONTAKT

Uneseni podaci koriste se isključivo kako bismo na najbolji mogući način mogli da odgovorimo na poslate upite, pri čemu se isti unosi dostavljaju na našu adresu putem elektronske pošte. Ukoliko smo u mogućnosti da vam dostavimo odgovor, to ćemo učiniti putem e-mail adrese koju ste nam prilikom unosa dostavili.