Osnovni podaci

Tropic Trade d.o.o.

Palmira Toljatija 5, 11070 Beograd, Srbija 
tel: +381 11 2693291
e-mail: office@tropic.rs
*Preuzimanje* Izvod iz APR-a

Generalni direktor
Ivana Domazet
ivanad@tropic.rs

Direktor spoljne trgovine 
Jelena Bućan
jelena@tropic.rs

Finansijski direktor

Ivana Stanišić-Negić
ivana@tropic.rs

Šef maloprodaje i logistike
Radovan Mandić
radovan@tropic.rs

Menadžer prodaje
Vjekoslav Čović
vjekoslav@tropic.rs

Šef računovodstva  
Predrag Varenika  
pedja@tropic.rs