Distribucija

Za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje, prerade i prodaje ribe koristimo vlastiti vozni park kojeg čine hladnjače različitog kapaciteta i različitih namena, te specijalizovana vozila za prevoz žive ribe.

Sva vozila opremljena su potrebnom opremom pomoću koje se riba i riblji proizvodi prevoze na propisani način i po određenom temperaturnom režimu, tako da kvalitet proizvoda ostaje nepromenjen.

Već dugi niz godina, našim proizvodima uspješno snabdevamo ribarnice, restorane i trgovačke lance na teritoriji Srbije i Bosne i Hercegovine.